fbpx

İlkokul

Hürriyet Yıldız İlkokulu’nda eğitim ve öğretim programı öğrencilerin, akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak; öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri eşliğinde uygulanır. Hürriyet Yıldız İlkokulu’nda gerçeklik ve doğallık büyük çok önememlidir.  Öğrencilere araştırma, deneme, hatalar yapma ve bunları kendi kendilerine düzeltebilmeleri için fırsatlar tanınır.

Hürriyet Yıldız İlkokulu’nda öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli kütüphane, açık ve kapalı spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş ve ferah bir ortamında öğrenimlerini sürdürürler.

Hürriyet Yıldız İlkokulu’nda ana dil öğretimine özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Türk dili eğitimine verilen öneminin yanında yabancı dil eğitimine de önem verilmekte olup, her seviyede yoğun bir dil eğitim programı takip edilmektedir. Her sınıf ve öğrenci seviyesine göre farklı dil eğitim programları planlanmakta ve sınıfın dinamiğine göre uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren ana dili İngilizce olan yaşıtlarıyla İngilizce iletişim kurabilecek düzeye ulaşmaktadır.

Hürriyet Yıldızlar İlkokulu’nda 1. sınıftan itibaren uygulanan kendine özgü (Hürriyet Eğitim Sistemi)  proje tabanlı eğitim uygulaması sayesinde öğrencilerimizin akademik becerileri, analitik düşünme yetenekleri gelişiyor. Böylece öğrencilerimiz, düşünce üretmeyi öğreniyor ve düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor,  kısacası merak eden, sorgulayan, çözüm üreten, sorumluluk alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyor.

Online Kayıt

Aşağıdaki formu doldurarak online kayıt yapabilirsiniz

Öğrenci Bilgileri

Adınız Soyadınız *

Telefon Numarası *

E-Posta Adresiniz *

Başvuru Yapmak İstediğiniz Eğitim Birimi *

Öğrenci Adı Soyadı *

Whatsapp Destek