fbpx

Neden Özel Hürriyet Yıldız Okulları

Sevgili Anne/Baba,

Anne/babalar olarak hepimiz isteriz ki, çocuğumuz iyi bir eğitim alsın, başarılı olsun, gelecek kaygısı yaşamasın ve iyi bir insan olsun. Değil mi? Bunun için yapılması gereken ise okul seçimini doğru yapabilmektir. Çünkü eğitim, insan zihnine yapılan bir yatırımdır. Bu yatırım öyle bir yatırımdır ki, insan ve insanlık için zorunlu, zorunlu olduğu kadar pahalı, pahalı olduğu kadar da ürününü geç ve güç veren bir yatırımdır. Böylesi bir yatırım tesadüflere bırakılabilir mi? Anne/babalık bilinçli bir sorumluluk ister. Ne mutlu, bunu başaran anne-babalara…

Günümüzde okullar, genellikle fiziki mekanların görsellikleri ile yarışır durumdadır. Mesela okulun bütün her yerini altınlarla kaplasak bunun çocuğunuzun eğitimine ne katkısı olabilir? Maalesef okullar, bu görselliklerle veliyi daha kolay ikna edebileceğini düşünmektedirler. Süslenmiş cümlelerle eğitim modelleri anlatılmaktadır.Şüphesiz okul binasının amaca uygun olması önemlidir, ama yeterli değildir. Göze hitap eden şeyler, ne kadar iyi olursa olsun, bu mekanlara hayat veren, okulun sahip olduğu eğitim anlayışı, uyguladığı eğitim sistemi ile yönetici ve öğretmenleridir. Önemli olan, olumlu bir eğitim ikliminin varlığıdır.

İnsanın gelişimsel özelliklerini dikkate almayan ve ona göre işletilmeyen bir eğitim sisteminin, başarılı olmasından asla söz edilemez.“Hürriyet Yıldız Okulları” bu söylediklerinizin neresinde?” diye bir soru aklınıza gelebilir.Gelin, Hürriyet Yıldız Okulları’nı birlikte tanıyalım.Her şeyden önce Hürriyet Yıldız Okulları’nın sahibi, gerek dünya, gerekse ülkemiz bazında etkili olan bir eğitimci. Hürriyet Yıldız Okulları “Ben bir tüccar değilim, bir eğitimciyim. Öğrencilerimiz müşterilerimiz değil, eğitmek üzere sorumluluklarını üstlendiğimiz evlatlarımız” diyen, yarım asrı aşan bir deneyime sahip olan Prof. Dr. Kurtman Ersanlı tarafından kurulmuş bir okuldur.Hürriyet Yıldız Okulları’nda Prof. Dr. Kurtman Ersanlı tarafından geliştirilen “Eğitimde Hürriyet Sistemi” olarak adlandırılan hayal gücünü besleyen, yaratıcılığını destekleyen inovatif ve proje tabanlı bir model uygulanmaktadır. Bu sistem içinde eğitilen öğrenci, aydınlığı bekleyen değil, aydınlatan birey olur. Bu, belleği dolduran değil, aklı işleten bir sistem olup; bilgiyi aktaran değil, keşfettiren sistemdir. Bu sistemde öğretmen, bazen lider, bazen rehber, bazen katılımcı rolündedir. Yine bu sistemde öğrenci ise, bir katılımcı olarak görülmekten daha çok, eğitim sürecinin yaratıcı paydaşı olarak ele almaktadır. Proje tabanlı eğitim sayesinde öğrenci, birebir öğrenme sürecinin merkezinde yer almakta, öğretmen de rehber konumunda olup öğrencinin bilgiye erişimi ve yorumlaması noktasında destek vermektedir.Sevgili anne/baba, bu gerekçe ile Hürriyet Yıldız Okulları, öğretmenlerini iki aşamalı bir sınavla seçerek işe almaktadır. Bu sınavda; adaylar arasından analitik düşünce yeteneğine sahip, hayal gücü geniş, problemler karşısında alternatif çözüm yolları üretebilen, insan psikolojisinden anlayan, sosyal ve sanatsal alanlarla ilgili, yeniliklere açık ve teknolojiyi takip edebilen, ihtiyaca yönelik iş üreterek zamanı doğru kullanabilen, iş disiplini olan, hem grup çalışmasına hem de bireysel çalışma mantığına uyum sağlayabilecek, yaratıcı, meraklı ve istekli bir kişiliğe sahip olanlar seçilmiştir.

Hürriyet Yıldız Okulları’na kayıt yaptıran her öğrenciye 16 alt alanı içeren, çocuğun tüm gelişimsel özelliklerini analiz eden bir “Performans ve Yetenek Ölçme Testi” uygulanır. Bu test ile Hürriyet Yıldız Okulları bilinmedik birine değil her yönü ile tanıdığı, çocuğun ihtiyaçlarını ve neyi ne şekilde kazanabileceğini tespit ederek olması gereken doğru eğitimi vererek başlar. Bir doktorun kan tahlili yaptırılması, röntgen çektirilmesini istemesi gibi düşünebiliriz. Karşısındakinin durumunu elde ettiği bu sonuçlara göre değerlendirmektedir. Bilinmeyen birisine yardım edemeyeceğiniz gibi potansiyelleri olarak bilgi sahibi olunmayan eğitime nereden ve nasıl başlayacağınızı da bilemezsiniz. Çocuğun gelişimsel özelliklerinin yanında, ailenin tutum ve beklentileri de belirlenirken çocuğun aile içindeki durumu hakkında da bilgi alınır. Mevcut eğitim müfredatının yanında, bu çok yönlü ölçümle elde edilen veriler, dikkate alınarak, uzman bir ekip tarafından, o öğrenciye özgü olan, geliştirici programlar hazırlanır ve uygulanır. Bu süreç öğretim yılı içinde tekrarlanarak eğitim tesadüflerden kurtarılır.

Anasınıfından başlayarak ve yaklaşık ortaokul bitimine kadar bu eğitimi alan çocuk, yaşamın her aşamasında başarılı olur. Anasınıfımız da İngilizce ile tanışan öğrencilerimiz; İngilizce öğretmenimizle şarkılar, etkinlikler, dramalar ve projeler ile başlayan yolculuklarında onlara, anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz de eşlik etmektedir. Bu eğlenceli serüvende 4 yıl içinde İngilizceyi en iyi şekilde konuşur ve yazar duruma gelmektedirler.Öğrencilerimizin akademik bilgi düzeylerini yükseltmenin yanında sanatsal ve sportif yeteneklerinin de farkına vararak en iyi şekilde yönlendirme ve o doğrultuda bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin ilgileri, bizim için önemli olup, öğrencinin motive edilmesinin temel unsurudur. Kurumumuzda her öğrenci, ilgisi doğrultusunda bir müzik aletini kullanabilir düzeye gelmektedir. Bunun dışında tüm spor etkinliklerinin temeli olan cimnastik derslerine de ayrı bir ağırlık verilmektedir.Gelişmiş ülkelerde uygulanan ama ilimizde henüz örneği olmayan bir uygulamaya da daha öncü olduk. Okulumuzda her sekiz öğrenci için tasarlanmış ve parsellenmiş hobi bahçeleri bulunmaktadır. Bu alanlarda yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler, bir yandan üretme, birlikte çalışma ve paylaşma alışkanlıklarını kazanırken diğer yandan da psikolojik olarak rehabilite olmaktadır.Samsun’da başka hiçbir kurumda bulunmayan farklı bir laboratuvarımız daha bulunmaktadır. Burada öğrencilerimiz kullanacakları malzemeleri, araç ve gereçleri kendileri tasarlıyor ve kendileri üretiyorlar. ”Teknoloji Tasarım ve Mekatronik Laboratuvarı’nda öğrencilerimiz özgün ve yaratıcı tasarımlar yaparak robotlarını kendileri üretiyorlar.Anlaşılıyor ki, Hürriyet Yıldız Okullarında öğrenci, okulda olduğu her anı, dolu dolu geçirmekte, en temel yaşantılar için dahi öğretmenlerin örnek olmak için hazır bulunduğu bir eğitim ortamında eğitilmektedir.

Öğretmenlerimiz örnek olmayı eğitimin büyük parçası kabul ederek davranmakta, eğitimi her ana yaymaktadır.Okulumuz, öğretimde başarıya verdiği önem kadar, eğitsel etkinliklere de ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, öğretim sürecinde keşfetmeyi ve üretmeyi başardıkları gibi onlar için oluşturduğumuz güven ve sevgi ortamında her anlamda eğitilmektedir. Hürriyet Yıldız Okulları olarak, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler ve yenidünyanın şekillenmesinde etkin olacak liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sevgili anne/baba, tüm bunların ötesinde, kurum sahibinin “Ben tüccar değilim, bir eğitimciyim. Öğrencilerimiz müşterilerimiz değil, eğitmek üzere sorumluluklarını üstlendiğimiz evlatlarımız” sözleri, aslında tüm bu anlattıklarımızı özetlemeye yeter kanaatindeyiz. Sevgili evlatlarınızın geleceklerinin şekillenmesinde oldukça önemli olan okul seçimini, tesadüflere bırakmayacağınızı, anne/baba olma sorumluluk ve bilinciyle karar vereceğiniz umar, geleceğin aileniz ve insanlık için başarı, güzellik ve mutluluklara dolu olmasını dilerim.

Saygılarımızla

Çocuklarınızın kuru kalabalıklarda kaybolmasına izin vermeyin!

Whatsapp Destek