fbpx

Pdr

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, çevresindeki fırsat ve olanakları değerlendirebilmesi, var olan potansiyellerini geliştirebilmesi, kendi için gerçekçi ve doğru kararlar alabilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlarla baş edebilmesi için yürütülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, ihtiyaç duyulduğu her anda, psikolojik danışma, oryantasyon, kendini tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme, yöneltme ve yerleştirme, izleme, program ve plan hazırlama, konsültasyon, anne-babaya rehberlik, çevre ile ilişkiler, araştırma ve değerlendirme gibi hizmetler sunulmaktadır.

Rehberlik, insanın kendisi olmasını sağlamak, gerçek başarı ve mutluluğu elde edebilecek bir anlayış ve beceri kazanması için ihtiyaç duyduğu psikolojik desteğin verilmesidir. İşte o zaman “Bugünün yıldızları yarının güneşleri olur.”

Gelin ele ele verelim bu dileği birlikte gerçekleştirelim.

Kimlere Yapılır?

 • Öğrenci
 • Veli
 • Okul personeli

Hangi Konularda Yardım Alınabilir?

Eğitsel Rehberlik

Verimli çalışma, ders çalışma planı, sınav kaygısı, test çözme teknikleri, öğrenme stilleri, motivasyon vb.

Mesleki Rehberlik

Üst öğrenim kurumu , meslekler, sınavlar , alan seçimi, hedef belirleme vb.

Kişisel Rehberlik

Aile ile ilgili sorunlar, arkadaş sorunları, okul ile ilgili sorunlar, sağlık sorunları vb.

Önleyici Rehberlik

Yaşanması muhtemel bir olumsuzluğu engelleme önleme çalışmalarıdır.

Bu konular ve daha fazlası için psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisine gelebilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İlkeleri

 • Gizlilik esastır,
 • Gönüllülük esastır,
 • Öğrenciyi merkeze alır,
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmeti tüm öğrencilere yöneliktir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ne Değildir?

 • Sadece Problemli Öğrenciler İçin Değildir
  Psikolojik danışma ve rehberlik servisinden sadece problemli öğrencilerin destek aldığı yanlış bir düşüncedir. Tüm öğrenciler destek alabilir.
 • Bireyin Yerine Karar Veren Değildir
  Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencinin yerine karar vermek değildir. Öğrencinin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerinin farkına vararak doğru karar vermesine yardımcı olmaktır.
 • Problem Çözüm Merkezi Değildir
  Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencinin problemini çözmez. Problem çözme becerisini geliştirmeye çalışır ve birçok çözüm yolu bulmasına yardımcı olur.
 • Disiplin Sağlama Yeri Değildir
  Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin disiplini sağlamak gibi görevi yoktur.
 • Öğrenciyi Yargılama, Eleştirme, Suçlama Yeri Değildir

Hayatınızda her şeyi paylaşabileceğiniz güvenli bir ortam

SAĞLIKLI REHBERLİK SAĞLIKLI TANIMA İLE BAŞLAR
GELİN TANIŞALIM EĞİTİMİ KOLAY KILALIM…

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Makaleler

Whatsapp Destek