fbpx

Öğretmen

Okulumuz PDR Hizmetlerinde Öğretmenlerimizin Rolü

Okul psikolojik danışmanının ve okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin etkililiği aile, toplumun işbirliğinin yanında öğretmenler ve okul idaresi ile de işbirliğinin güçlü olmasına bağlıdır. Öğretmenlerin ve okul idaresinin rehberlik servisi ile uyumlu şekilde çalışabilmesi okul içerisinde güçlü bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinin verilmesini sağlamaktadır.

Özel Hürriyet Yıldız Okulları okul idaresi ve öğretmenleri her şeyden önce rehberliğin gerekliliğine inanır ve okulun diğer etkinlikleriyle birleşmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında tüm öğretmen kadromuz ve idarecilerimiz çağdaş bir anlayışa sahiptirler.

Kurumumuz öğretmenleri ortak çalışma ve işbirliği anlayışına bağlı kalarak, okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında öğrencilere tanıtıcı bilgiler vererek, onların bu hizmetlerden yararlanmasına katkı sağlar. Sınıflarda ve okulda psikolojik danışma ve rehberlik programı dahilinde uygulamaları rehberlik servisimizle işbirliği içinde yaparlar. Öğrencilerimize etkili bir öğrenme ortamı sunabilmek için öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanımız haftada en az bir defa bireysel görüşme ve değerlendirme yapılır. Bu görüşmede elde edilen bilgiler, (Öğrencilerimizin akademik başarısı, ders içi davranışları, arkadaşları ile iletişimleri) bireysel olarak değerlendirilir ve sonrasında sınıfın ders içerisindeki genel durumu da dikkate alınarak raporlaştırılır. Bu rapor idare ve velilerimizle rehberlik ilkeleri doğrultusunda paylaşılarak yapılacak çalışmalara her defasında yeniden yön verilir.

Bu açılamalardan da anlaşılıyor ki, Özel Hürriyet Yıldız Okulları öğretmenleri rehberlik sevisi ve öğrencilerimiz arasında etkin bir köprü görevi görmektedir.

Whatsapp Destek